Deze regels gelden zowel in "de Zwengel" alsmede voor de directe omgeving van het gebouw.

Algemene regels:
1: Alle aanwijzingen van de leiding van "de Zwengel", die verband houden met huisregels, moeten direct  opgevolgd worden. Klachten en of voorvallen kun je melden bij de hoofdleiding.
2: Gebruik van de garderobe is verplicht.
3: Gevonden voorwerpen dien je bij de bar in te leveren.

Het is verboden om:
1: Te roken
2: Diefstal of vernielingen te plegen,
3: Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen,
4: Discriminerende opmerkingen te maken,
5: Beledigingen te uiten.

Het is niet toegestaan:
1: Eigen frisdrank, snoep en etenswaren mee naar binnen te nemen.
2: Glaswerk mee naar buiten te nemen.
3: Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van "de Zwengel".

De toegang kan geweigerd worden als je:
1: De toegang eerder is ontzegd.

Bij niet naleving van onze huisregels:
1: Word je uit het gebouw verwijderd en zal je (eventueel) de toegang tot "de Zwengel" ontzegd worden.

HUISREGELS